Nail Care

ANC Nail Products

Mani: $20

Pedi: $25

Spa Pedi: $30

Mani/Pedi: $45

LCN Gel Polish: $30

LCN Anti-Aging Mani: $55

LCN Urea Pedi: $35

LCN Seasonal Pedi: $35

ANC: $30

ANC French Mani: $35

Polish Change: $10

Parafin (for hands): $8

Nail Salon Glenville NY